• kvety-jaro.jpg
  • kvety.jpg
  • leto2web.jpg
  • slide_jaro_mal.jpg
  • stromy.jpg

2013

ČERVEN

b_200_150_16777215_0_0_images_clanky_Slovinsko_1shromSLO.JPGNejvýraznější červnovou událostí v našem sboru Evangelijski center Nova Gorica bylo uzdravovací shromáždění, které se konalo v rámci nedělních bohoslužeb 16. června a na které přišlo asi padesát lidí. Byli jsme svědky nejen několika tělesných a vnitřních uzdravení či osvobození, ale dokonce i dvou nových narození. Od této neděle se k nám trvale připojily dvě ženy, které vydaly svůj život Pánu Ježíši. Jedna z nich přivedla později do sboru i svého muže. Šestičlenný tým v čele s Uwe Dittrichem z „Jesus Gemeinde Dresden“ sloužil mimo nedělního shromáždění také na semináři „Svoboda v Kristu 1“ v pátek a v sobotu 14. – 15. června v našich sborových prostorech.

Modlitby za nemocné 16. 6. 2013

V červnu nás také velice potěšila návštěva z Portugalska – navštívil nás jeden z našich bývalých svěřenců, Marko se svojí snoubenkou. Je jedním z těch, které Pán osvobodil z drogové závislosti. Nyní žije v Portugalsku, kde se ještě před pár lety léčil v programu Teen Challenge. Po skončeném programu teď spolu se svojí budoucí ženou slouží Pánu.  

PRÁZDNINY

b_200_150_16777215_0_0_images_clanky_Slovinsko_2krestSLO.JPG16. července jsme v moři v italském Monfalcone pokřtili Denise, Branka, Zofiji a Lilijanu. Asi pětašedesátiletá Zofija následující neděli na shromáždění svědčila o tom, jak ji Pán během křtu doslova držel ve svém objetí a ohříval vodu, aby jí nebyla zima. Měla totiž před křtem obavy z toho, aby se ve vodě nenachladila a neměla dlouhodobé následky na zdraví.

b_200_133_16777215_0_0_images_clanky_Slovinsko_3JakubSLO.jpgBěhem prázdnin nás navštívilo několik rodin z Čech. Byli jsme vděčni za společenství s nimi i za povzbuzení. V neděli 21. července byl náš sbor požehnán kázáním Jakuba Hauznera z jabloneckého sboru Dobrá zpráva na téma Davidova vítězství v těžké situaci podle 1 Sam 30. 

V srpnu se někteří z našeho sboru účastnili Školy slova v rakouském Grazu, každoroční konference s vyučováním Božího slova, mocnými chválami a společenstvím křesťanů z několika národů.

V létě se k nám také trvale připojil Miro, který se po skončeném léčení z drogové závislosti vrátil z křesťanského rehabilitačního centra  RETO ve Španělsku, kam jsme mu před pěti lety pomohli odejít.   

ZÁŘÍ

Od červnového semináře „Svoboda v Kristu 1“ studovali mnozí v našem sboru nadále toto téma. Vodítkem k tomu jim byla kniha Neil T. Andersona „Lomilec vezi“ (angl. originál „The Bondage Breaker“, v češtině tato kniha vyšla pod názvem „Vysvobození z pout“). Pro mnohé to bylo velice aktuální téma vzhledem ke složitým okolnostem jejich životů před obrácením. Proto jsme v září v tomto tématu pokračovali a uskutečnili seminář „Svoboda v Kristu 2“.  Konal se v pátek a v sobotu 6. a 7. září. Seminář vedl náš dlouholetý přítel Drew Brown z Prepare International Lubbock / Texas.  Spolu s ním přijel pastor Brian Higbee z Pensylvánie. Oba sloužili nejen vyučováním, ale také mnoha praktickými aplikacemi daného tématu a osobně pomáhali lidem uchopit svobodu v Kristu v různých oblastech života.  

Společně sloužili také na uzdravovacím shromáždění v rámci nedělních bohoslužeb 8. září, kde Bůh s mnoha lidmi mocně jednal. S pastorem Brianem jsme nadále ve styku a společně připravujeme další akci v létě příštího roku, kdy by měl přiletět se svým týmem. 

Velkou událostí, kterou uvítali především naši nejmenší členové sboru, bylo zahájení dětských shromáždění. Děti se sice občas scházely již dříve, ale dětské bohoslužby byly improvizované a nepravidelné. Záleželo totiž na tom, jestli se vůbec sejde dostatečný počet dětí.  Nyní probíhají dětské bohoslužby v místnosti, kterou jsme zázrakem získali v budově Městského úřadu v Nové Gorici, kde se konají také naše pravidelná nedělní shromáždění. Programy jsou pečlivě připravovány a postupně roste i tým spolupracovníků. Tím jsou také rodiče postupně uvolňováni z hlídání svých ratolestí a mohou v klidu poslouchat kázání.   

ŘÍJEN                                                                  

b_200_150_16777215_0_0_images_clanky_Slovinsko_4navsteva.JPGV sobotu 12. října náš sbor pořádal již poněkolikáté dobročinný bazar oblečení, hraček, domácích potřeb apod. Akce se konala v našich trvale pronajatých sborových prostorech v Solkanu (předměstí Nové Gorice). V průběhu roku shromažďují členové sboru z různých zdrojů ještě dobře použitelné oblečení a obvykle na začátku sezóny pak pozveme členy sboru, přátele i veřejnost, aby si přišli vybrat pod heslem „zadarmo jste dostali, zadarmo dejte“. Bazar není jen příležitostí k požehnání sociálně slabších rodin, je také vhodným prostředkem k evangelizaci, ke svědectví i k seznámení se s novými lidmi.

Ve dnech 13. – 14. října nás navštívil tým z KS Praha. Na cestě z chorvatské Rovině se u nás zastavili Luboš Ondráček, Tomáš Božovský a Jarda a Nanda Slobodovi. Luboš kázal na nedělních bohoslužbách o Boží přítomnosti a v neděli večer i v pondělí dopoledne jsme s celým pražským týmem sdíleli situaci tady u nás v Nové Gorici. Mluvili jsme o duchovní situaci, modlitebních průlomech a o možnostech spolupráce s KS Praha.  

V druhé polovině října jsme tak jako každý rok vyslali zástupce našeho sboru do Drážďan na konferenci ImPuls (dříve LTT), kterou pořádá náš spřátelený sbor Jesus Gemeinde Dresden a apoštolský tým New Covenant Ministries International. Letos se konference zúčastnili jen Petr a Štěpán. NCMI i drážďanský sbor podporují naši práci ve Slovinsku již od samého začátku.

LISTOPAD

b_200_150_16777215_0_0_images_clanky_Slovinsko_5Randy.JPGWayne Neuper, který je hlavním pastorem sboru Jesus Gemeinde Dresden sloužil spolu se svojí ženou René v našem sboru krátce po drážďanské konferenci. V pátek 8. listopadu kázal na společné skupině a v neděli na bohoslužbách. V sobotu odpoledne jsme se sešli spolu s ostatními dvěma rodinami vedoucích domácích skupinek. Wayne nás pravidelně navštěvuje již celých 13 let našeho pobytu ve Slovinsku, je naším dlouholetým přítelem a spolu s drážďanským sborem velkou oporou v naší misijní práci.

V listopadu jsme se také zúčastnili shromáždění v hlavním městě Slovinska v Lublani, kde sloužili bratři z Brazílie, tedy ze země, kde prožívají probuzení. V Brazílii dnes žije kolem 40 milionů evangelikálních křesťanů, tedy asi 21 % obyvatelstva. Pastoři z Brazílie chtějí dlouhodobě působit ve Slovinsku a podpořit tak zdejší nerozvinutou duchovní situaci.

Petr se také účastnil jednodenního setkání pastorů a misionářů, které se konalo severně od Lublaně,  se záměrem sjednotit a koordinovat působení evangelikálních sborů a misionářů.

Vyvrcholením listopadových událostí byla návštěva našeho přítele a ředitele mezinárodní biblické školy Prepare International Lubbock / Texas Randy Boyda v našem společenství. Vnímáme, že přítomnost, kázání a učení tohoto Božího muže opět zanechala hluboké pozitivní stopy v lidech z našeho sboru i ve městě. Dlouho připravovaný seminář na téma „Moc proměněného myšlení“ se v pátek a v sobotu 22. a 23. listopadu dotýkal nás všech. V neděli nás několik z našeho sboru odjelo na shromáždění do Lublaně, kde Randy kázal. Odpoledne jsme se vrátili na naše bohoslužby, na kterých Randy mluvil o potřebě dostatečné zásoby oleje podle Matouše 25.

PROSINEC

S tématem moc proměněného myšlení jsme pokračovali v kázáních na nedělních bohoslužbách také po Randyho odjezdu v průběhu prosince. Na pátečních skupinách v té době probíhalo vyučování o Boží ekonomii, zahrnující biblický pohled na oblast práce, peněz a materiálního zaopatření. 

S koncem listopadu a začátkem prosince jsme také vstoupili do třítýdenního období modliteb a půstu, ve kterém jsme hledali Pána ohledně úspěšného přechodu do následujícího roku a připravovali se na vše, co pro nás Pán naplánoval v roce 2014.

 

 19. 12. 2013                                                                                        Petr a Eva Böhmovi                               

Evangelijski center, Nova Gorica  / Slovinsko