• kvety-jaro.jpg
  • kvety.jpg
  • leto2web.jpg
  • slide_jaro_mal.jpg
  • stromy.jpg

2017

Evangelizace ve Slovinsku   

V našem městě jsme letos připravili představení k pětistému výročí reformace, na kterém vystupovala skupina Dar srdce, tvořená křesťany z některých slovinských sborů. Toto umělecké těleso pořádá podobné evangelizační koncerty a divadelní představení s reformační tematikou v mnoha slovinských městech již řadu let.

b_240_174_16777215_0_0_images_stories_2017_Primoz_Trubar.jpg.jpg

Do kulturního domu v Nové Gorici přišlo tentokrát okolo dvě stě lidí a programu se zúčastnil i starosta, který na začátku krátce promluvil. Zdůraznil, že si Slovinci reformaci připomínají kvůli Primožu Trubarovi, jenž jim vytvořil spisovný jazyk. Starostova přítomnost podepřela slavnostní charakter večera a také postavení našeho sboru ve městě.

Největší slovinský reformátor Trubar byl také ústřední postavou hudebně dramatického vystoupení, jehož obsah byl hluboký a působivý. Kromě četných písní byla hlavním nositelem zvěsti večera divadelní část, v níž skupina Dar srdce  připomněla 95 Luterových tezí a některé důležité fáze ze života Primože Trubara. Hlavní častí představení však byl rozhovor reformátora s třemi soudobými postavami, které  prožívaly životní prázdnotu, rozbité vztahy, cynismus a zklamání. V těchto momentech přinášel „Trubar“ jasné evangelium. Na závěr skupina zazpívala modlitbu „Pane, uzdrav náš národ“. Představení bylo velmi sillné a lidé (většinou nevěřící) během vystoupení mnohokrát hodnotili obsah i provedení spontánním potleskem.

Na konci večera dostal každý návštěvník zdarma výtisk Nového zákona Jurije Dalmatina (první překlad celé Bible z roku 1584, přeložený do soudobé slovinštiny). Všichni si také měli možnost popovídat s členy skupiny Dar srdce v předsálí kulturního domu, kde jsme připravili  pohoštění.

Nejdůležitější samozřejmě bylo, že přítomní lidé slyšeli do divadelní formy zabalenou jasnou zvěst o tom, jak Bůh jedná v našich životech. Vystoupení překročilo naše vlastní očekávání v tom, jak je možno modernímu člověku přiblížit základní Boží pravdy. Pro mnoho přítomných byly velice aktuální okamžiky, kdy „Trubar“ ukazoval Boží řešení na zničené rodiny, materialismus a zklamání nad životem bez Boha. Představení se zúčastnili také někteří žáci naší hudební školy se svými rodiči.

Jsme vděčni Bohu, který jednal při přípravách i během programu, a také všem, kteří se spolupodíleli na financování této pro náš sbor nákladné akce a nesli spolu s námi modlitební břímě tohoto rozsévání. Prosíme modlete se s námi i nadále za růst toho, co bylo během této události do lidských srdcí zaseto.

15. listopadu 2017 vyšel o celé události článek v místních novinách „Goriška“, které dostává zdarma 49 000 domácností. 

Petr a Eva Böhmovi, listopad 2017

b_240_180_16777215_0_0_images_stories_2017_divadlo.jpg.jpgb_240_181_16777215_0_0_images_stories_2017_zpevaci.jpgb_240_180_16777215_0_0_images_stories_2017_Novy_preklad.jpg.jpg