• jablonec_zimni.jpg
  • jablonec_zimni_1.jpg
  • jnc.jpg
  • zima_4.jpg
  • zimni_jablko.jpg

2018

Dobrý start a dobrý rok

Na začátku roku 2018 doznívaly tady v Nove Gorici dozvuky oslav 500. výročí reformace, které probíhaly v říjnu 2017 v místním kulturním domě. Celkově byl pak rok 2018 rokem dalšího růstu a stabilizace naší misijní práce ve Slovinsku.

Rostoucí vliv v regionu

Ve sboru Evangelijski center Nova Gorica se pomalu, ale vytrvale objevovali noví návštěvníci, z nichž někteří ve sboru také natrvalo zakotvili. Návštěvníci přicházeli především na nedělní bohoslužby, které nadále probíhají ve velkém sále radnice v Nove Gorici. V pátek večer se scházíme ke studiu Písma, chvalám a modlitbám v našich sborových prostorech. Lidé v našem regionu vědí o naší dlouholeté činnosti a stále více jich přichází do styku s poselstvím evangelia prostřednictvím rostoucího počtu našich členů nebo návštěvníků. Ve sboru se také vytvořila menší skupina anglicky mluvících návštěvníků (zahranični studenti a podobně), na nedělních bohoslužbách je pravidelně k dispozici překlad kázání do angličtiny.

Podnikatelské semináře

V březnu a září proběhly další dva v řadě seminářů o biblických hodnotách v podnikání, které již pravidelně pořádáme ve slovinském hlavním městě Lublani. Tentokrát to byl již 6. a 7. seminář, sjeli se na ně účastníci z různých křesťanských denominací a z různých částí Slovinska. Řečníci, kterými byli křesťanští podnikatelé z USA a Velké Británie, sdíleli vyučování i praktické zkušenosti z oblasti biblických principů v podnikání a služby Bohu v podnikatelském prostředí. Nahrávky přednášek ze seminářů (anglicko-slovinsky) jsou dostupné přes webovou stránku Uspešno poslovno življenje (Successful Business Life).

Ostatní aktivity

I v roce 2018 navštívila náš sbor řada hostujících řečníků či celých týmů z Čech, Německa, Slovinska, USA, Veliká Británie atd., což je kromě služby samotnému sboru vždy přínosem také k rozšíření našich kontaktů s lidmi mimo sbor, které se vždy snažíme zvát na mimořádná shromáždění či semináře.

Jako rodina nadále provozujeme malou hudební školu, skrze kterou kromě určitého zdroje příjmu získáváme také mnoho nových kontaktů, podobně jako prostřednictvím služby podnikatelům.

Závěr roku a výhled do budoucna

V samém závěru roku byla v našem sboru dvojjazyčná, slovinsko- anglická svatba, nevěsta byla jedna naše dlouletá členka, ženich z Jihoafrické republiky, kam se také oba po svatbě přestěhovali. Věříme, že i tam budou oba společně moci pro Boží království přinášet ovoce toho, co bylo zaseto skrze zdejší misijní práci.

S očekáváním vyhlížíme další jak zasévání, tak sklizeň v budoucnu samozřejmě i tady ve Slovinsku. Budem vděčni za vaši modlitební podporu.

 

 Petr a Eva Böhmovi