• jarni.jpg
  • jaro_podzim.jpg
  • slide_jaro_mal.jpg
  • unor.jpg
  • unor2.jpg

Kdo jsme

Křesťanský sbor Dobrá zpráva je křesťanským společenstvím řadícím se k evangelikálně - charismatickému proudu protestantských církví.

Z historie sboru

Po pádu komunistického režimu v roce 1989 přišla svoboda hlásat evangelium o smrti a vzkříšení Ježíše Krista.

Číst dál...

Čím žijeme

Stejně jako celý svět i my jsme ovlivěni pandemií Covid-19. Naše tradiční setkávání neprobíhají tak, jak jsme zvyklí, ale prostřednictvím počítačových obrazovek. Co si budeme namlouvat, není to ono, je to jen náhražka. Prostřednictvím přenosů, telefonních hovorů, sms zpráv a mailů se také sdílíme o našich radostech a starostech - a modlíme se za sebe i za druhé.

Číst dál...

Čemu věříme

Věříme, že Bible (tedy svaté Písmo Starého i Nového zákona) je Božím slovem inspirovaným Duchem svatým. Jeho účelem je zjevit lidem Boží odpověď na věčné otázky původu a smyslu naší existence a hlavně zjevit lidem cestu spasení, tj. záchrany z hříchu a věčného zahynutí zpět k původnímu Božímu plánu - věčnému životu.

Číst dál...

Co děláme

Při současných omezeních se toho moc dělat nedá... Jsme teď taková "obýváková církev", která se schází prostřednictvím videokonferencí - na shromáždění, k modlitbám, ke sdílení, k objevování Bible. Jako jednotlivci pomáháme tam, kde můžeme. Těšíme se, až se zase uvidíme naživo!

Číst dál...

Co podporujeme

Motto: "... vždyť radostného dárce miluje Bůh." 2. Korintským 9,7b

Součástí našich shromáždění jsou sbírky. Uvědomujeme si, že potřebných je a bude kolem nás stále dost, a rozhodli jsme se, že některé konkrétní organizace budeme podporovat každý rok.

Číst dál...