• jablonec_zimni.jpg
  • jablonec_zimni_1.jpg
  • jnc.jpg
  • zima_4.jpg
  • zimni_jablko.jpg

Zprávy za rok

2021-2022

Období covidu

Covid jsme jako sbor přežili celkem OK, velkou měrou k tomu přispělo to, že jsme v tom období měli jak páteční skupiny, tak i nedělní shromáždění na Zoomu. Kromě kázání tam probíhaly i chvály a hlavně se všichni mohli navzájem vidět, a byla tak před i po shromáždění určitá možnost kontaktu, na pátečních skupinách také možnost sdílení všech zúčastněných. Samozřejmě jsme se během té doby ve zvýšené míře snažili propojovat sbor on-line. Mezi dvěma covidovými zimami, tedy v létě 2020 jsme měli nedělní shromáždění na radnici, jako v předchozích letech, většinu času jsme ale byli omezeni maximálním počtem účastníků na 50 lidí, takže jsme měli dvě shromáždění odpoledne, hned jedno za druhým. Byla to mimochodem zajímavá zkušenost, jak dvě shromáždění se stejnými chvalami a kázáním nikdy nebyla stejná, ale každé mělo svoje specifické pomazání.

Číst dál...

2020

24 hodinové uctívání

Na začátku roku 2020 nám dal Pán vizi nepřetržitého uctívání. Koordinovaně se snažíme zaplnit co největší část každého dne. Lidé Boha oslavují ve svých domovech. V Davidově stánku, jak jsme tuto novou sborovou aktivitu nazvali, lidé prožívají úžasné chvíle s Pánem a věříme, že Boží sláva přichází do naší oblasti v čím dál větší míře.

Číst dál...

2019

Budování církve

V roce 2019 jsme pokračovali v budování církve svatých v Nové Gorici. Přesunuli jsme se z fáze velké domácí skupiny, kdy jsme se (s trochou nadsázky) jako dvě kvočny starali o všechna kuřata, do fáze začátku opravdového sboru. Tedy společenství, kde lidé mají své trvalé úkoly, tak jak to v Boží rodině má být. Z tohoto kroku máme velikou radost, protože zdánlivě jednoduchá věc, která se v mnoha jiných společenstvích snadno podaří, zde nebyla vůbec lehká.

Číst dál...

2018

Dobrý start a dobrý rok

Na začátku roku 2018 doznívaly tady v Nove Gorici dozvuky oslav 500. výročí reformace, které probíhaly v říjnu 2017 v místním kulturním domě. Celkově byl pak rok 2018 rokem dalšího růstu a stabilizace naší misijní práce ve Slovinsku.

Rostoucí vliv v regionu

Ve sboru Evangelijski center Nova Gorica se pomalu, ale vytrvale objevovali noví návštěvníci, z nichž někteří ve sboru také natrvalo zakotvili. Návštěvníci přicházeli především na nedělní bohoslužby, které nadále probíhají ve velkém sále radnice v Nove Gorici. V pátek večer se scházíme ke studiu Písma, chvalám a modlitbám v našich sborových prostorech. Lidé v našem regionu vědí o naší dlouholeté činnosti a stále více jich přichází do styku s poselstvím evangelia prostřednictvím rostoucího počtu našich členů nebo návštěvníků. Ve sboru se také vytvořila menší skupina anglicky mluvících návštěvníků (zahranični studenti a podobně), na nedělních bohoslužbách je pravidelně k dispozici překlad kázání do angličtiny.

Číst dál...

2017

Evangelizace ve Slovinsku   

V našem městě jsme letos připravili představení k pětistému výročí reformace, na kterém vystupovala skupina Dar srdce, tvořená křesťany z některých slovinských sborů. Toto umělecké těleso pořádá podobné evangelizační koncerty a divadelní představení s reformační tematikou v mnoha slovinských městech již řadu let.

b_240_174_16777215_0_0_images_stories_2017_Primoz_Trubar.jpg.jpg

Do kulturního domu v Nové Gorici přišlo tentokrát okolo dvě stě lidí a programu se zúčastnil i starosta, který na začátku krátce promluvil. Zdůraznil, že si Slovinci reformaci připomínají kvůli Primožu Trubarovi, jenž jim vytvořil spisovný jazyk. Starostova přítomnost podepřela slavnostní charakter večera a také postavení našeho sboru ve městě.

Největší slovinský reformátor Trubar byl také ústřední postavou hudebně dramatického vystoupení, jehož obsah byl hluboký a působivý. Kromě četných písní byla hlavním nositelem zvěsti večera divadelní část, v níž skupina Dar srdce  připomněla 95 Luterových tezí a některé důležité fáze ze života Primože Trubara. Hlavní častí představení však byl rozhovor reformátora s třemi soudobými postavami, které  prožívaly životní prázdnotu, rozbité vztahy, cynismus a zklamání. V těchto momentech přinášel „Trubar“ jasné evangelium. Na závěr skupina zazpívala modlitbu „Pane, uzdrav náš národ“. Představení bylo velmi sillné a lidé (většinou nevěřící) během vystoupení mnohokrát hodnotili obsah i provedení spontánním potleskem.

Číst dál...

2015

V roce 2015 jsme pokračovali v uskutečňování vize, kterou nám Pán již delší dobu klade na srdce, tedy zasáhnout evangeliem širší spektrum obyvatel Nové Gorice a okolí a proniknout vedle drogově závislých a jejich rodin výrazněji i k dalším společenským skupinám.

Součástí této strategie byly mimo jiné tematické semináře pro různé cílové skupiny, jako např. seminář pro podnikatele s hosty z Texasu, kterého se zúčastnili lidé nejen z našeho okolí, ale i z ostatních částí Slovinska. Velice úspěšný byl i několikatýdenní manželský seminář s názvem „Láska a úcta“, založený na biblické moudrosti ohledně manželství (viz Ef 5,33), který byl velmi praktický a zdůrazňoval to, že návod k dobrému manželství dává ten, kdo manželství stvořil, tedy Bůh. Jednotlivá setkání se konala po sedm večerů v sále Městského úřadu v Nové Gorici, kde probíhají i naše pravidelná nedělní shromáždění. Seminář byl určen zejména pro veřejnost a skutečně se ho také zúčastnilo mnohem více nevěřících manželských párů než křesťanských, celkem více než třicet účastníků. Při závěrečném večeru všichni hodnotili seminář velice pozitivně a vyprávěli svědectví o tom, jak zapracovávají jednotlivé poznatky do života a jak se věci v jejich manželství proměňují.

Číst dál...

2014

Start do roku 2014

Po celosborových modlitbách a půstu v prosinci 2013 navštívila naše vánoční bohoslužby duševně nemocná žena, která se na konci shromáždění obrátila a byla později úplně uzdravena. To byl povzbuzující závěr roku 2013 a zároveň dobrý start do roku příštího. Všichni jsme očekávali, co pro nás Pán v roce 2014 připravil. Nebyli jsme zklamaní, v průběhu celého roku nás Bůh zahrnoval svojí milostí a mocí.

Nedělní bohoslužby

Pravidelná nedělní odpolední shromáždění se konala stejně jako v několika uplynulých letech v hlavním sále radnice v Nové Gorici. Božím slovem kromě hostů a mimořádných akcí sloužil Petr, občas také naši dva vedoucí domácích skupinek, Vasko a Peter. V nedělních kázáních jsme většinou v několikatýdenních sériích probírali důležitá biblická a praktická témata a základní oddíly Nového i Starého zákona.

Číst dál...

2013

ČERVEN

b_200_150_16777215_0_0_images_clanky_Slovinsko_1shromSLO.JPGNejvýraznější červnovou událostí v našem sboru Evangelijski center Nova Gorica bylo uzdravovací shromáždění, které se konalo v rámci nedělních bohoslužeb 16. června a na které přišlo asi padesát lidí. Byli jsme svědky nejen několika tělesných a vnitřních uzdravení či osvobození, ale dokonce i dvou nových narození. Od této neděle se k nám trvale připojily dvě ženy, které vydaly svůj život Pánu Ježíši. Jedna z nich přivedla později do sboru i svého muže. Šestičlenný tým v čele s Uwe Dittrichem z „Jesus Gemeinde Dresden“ sloužil mimo nedělního shromáždění také na semináři „Svoboda v Kristu 1“ v pátek a v sobotu 14. – 15. června v našich sborových prostorech.

Modlitby za nemocné 16. 6. 2013

V červnu nás také velice potěšila návštěva z Portugalska – navštívil nás jeden z našich bývalých svěřenců, Marko se svojí snoubenkou. Je jedním z těch, které Pán osvobodil z drogové závislosti. Nyní žije v Portugalsku, kde se ještě před pár lety léčil v programu Teen Challenge. Po skončeném programu teď spolu se svojí budoucí ženou slouží Pánu.  

Číst dál...